چه ویژگی معتمد

باروک ارائه میدهد؟

ما در باروک سامانه تامین اعتبار فروشگاهی با ارائه خدمات جامع و متنوع سازمانی به مودیان مالیاتی کمک می‌کنیم تمامی الزامات مورد نیاز برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را محقق کنند.

i1

ارسال سریع صورتحساب

ارسال در لحظه صورت حساب به سیستم پخش کننده همراه با صدور انلاین فاکتور

i2

خرید اعتباری

از طریق باروک تا سقف 10 میلیارد اعتبار بگیرید و 3 ماه بعد پرداخت کنید

i3

اتصال به 50 توزیع کننده

50 توزیع کننده همراه با 5 هزار تنوع کالایی قابل سفارش

i4

صدور کارت اعتباری

صدور کارت اعتباری باروک به نام صاحب فروشگاه برای پرداخت اعتباری

ویدئو های آموزشی

آموزش درخواست اعتبار از باروک

آموزش ارسال مدارک به باروک

آموزش سفارش در باروک

چه زمانی باید سررسید پرداخت کنیم ؟

آموزش درخواست اعتبار از باروک

آموزش ارسال مدارک به باروک

آموزش سفارش در باروک

چه زمانی باید سررسید پرداخت کنیم ؟

learn-barook
m1
excelimg

توضیح کننده هستین ؟ ثبت نام کنید

ما در تکسا با ارائه خدمات جامع و متنوع سازمانی به مودیان مالیاتی کمک می‌کنیم تمامی الزامات مورد نیاز برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را محقق کنند.ما در تکسا با ارائه خدمات جامع و متنوع سازمانی به مودیان مالیاتی کمک می‌کنیم تمامی الزامات مورد نیاز برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را محقق کنند.

ثبت نام توضیح کننده